Disclaimer voor paterkarel.nl

Algemeen

Stichting Pater Carolus Houben, hierna te noemen Stichting Pater Carolus Houben, verleent u hierbij toegang tot paterkarel.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stichting Pater Carolus Houben en derden zijn aangeleverd. Stichting Pater Carolus Houben behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting Pater Carolus Houben.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Pater Carolus Houben.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Pater Carolus Houben. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Pater Carolus Houben, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.