Sponsoren gezocht voor festiviteiten rondom heiligverklaring Pater Karel in Munstergeleen

paterkarel_illustratie.jpg

Om de komende Heiligverklaring van Pater Karel op grootse wijze luister bij te zetten is door de Stichting Pater Carolus Houben een grootse sponsor-actie op touw gezet.

De Munstergeleense, Sittardse, Geleense, Bornse, en andere ondernemers werden aangeschreven om de festiviteiten mede mogelijk te maken.

Uw financiële bijdrage op bankrekeningnummer: 11.52.21.654 t.n.v. de Stichting Pater Carolus Houben, groot of klein, zien wij van harte tegemoet. Uw aanwezigheid tijdens het feestweekeinde stellen wij zeer op prijs.

Lees verder voor de sponsorbrief met daarin het programma voor het weekeinde van 24 juni.

Pater Karel zet Limburg op de Wereldkaart

U kunt het niet missen: bijna alle Nederlandse dagbladen, radio- en tv zenders en zelfs de Duitse televisie besteden er volop aandacht aan: Pater Karel Houben wordt op 3 juni a.s. in Rome heilig verklaard.

Wij zijn hier met z’n allen trots op. Deze "Echte Munstergelaense Jóng" die Limburg op de wereldkaart zet, verdient het dat wij zijn heiligverklaring op een waardige manier in onze gemeenschap gedenken.

Wist u overigens dat Pater Karel tijdens zijn jarenlange verblijf in Ierland zijn Limburgse roots nooit verloochende en regelmatig ons Limburgs volkslied zong?

Voor de feestelijkheden rondom de heiligverklaring is de Stichting Pater Carolus Houben in het leven geroepen.

De stichting, die tevens de pelgrimreizen rond 3 juni naar Rome coördineert, heeft grootse plannen.

Op 24 juni vindt een plechtige Eucharistieviering plaats waarvoor o.a. de Nederlandse bisschoppen en de bisschoppen van de buitenlandse aangrenzende bisdommen zijn uitgenodigd.

Ook verwachten wij een afvaardiging uit Ierland en Italië. Vanwege de te verwachten drukte zal deze viering ook rechtstreeks te volgen zijn op videoschermen in de nabij de Munstergeleense kerk gelegen sporthal.

Na de Eucharistieviering gaan wij onder muzikale begeleiding van onder andere fanfare Juliana Munstergeleen in processie naar zijn geboortehuis, waarna eenieder in een op het Raadhuisplein opgebouwd feestpaviljoen welkom is.

Hier wordt zorggedragen voor passend en spraakmakend entertainment met o.a. een concert van het DSM-Sabic koor.

Op vrijdagavond 22 juni concerteert het muziekkorps van het Regiment Limburgse Jagers (Pater Karel diende bij dit regiment) en op zaterdag 23 juni wordt een Ierse middag/avond georganiseerd. Het exacte programma zal nog bekend gemaakt worden.

U zult begrijpen dat aan het programma een aanzienlijk kostenplaatje hangt. Desondanks zal is het hele programma voor iedereen vrij toegankelijk. Om dit daadwerkelijk te realiseren willen wij u graag uitnodigen de activiteiten rond de heiligverklaring financieel te ondersteunen.

Als blijk van waardering voor uw steun zal in de week voor de feestelijkheden op een passende manier aandacht worden geschonken aan alle sponsoren in een gezamenlijke advertentie in de dagbladen van Media Groep Limburg die haar medewerking al heeft toegezegd. Pater Karel heeft het verdiend!

Uw financiële bijdrage op bankrekeningnummer: 11.52.21.654 t.n.v. de Stichting Pater Carolus Houben, groot of klein, zien wij van harte tegemoet, uw aanwezigheid tijdens het feestweekeinde stellen wij zeer op prijs.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens de Stichting Pater Carolus Houben,

Mr. W. H. M. Poeth, voorzitter; H.J.P.Th. Broers, pastoor