Beleidsplan 2022 - 2023

Stichting Pater Carolus Houben
Martinusstraat 9
6151 CB Munstergeleen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06.23124828

 

Inleiding

De organisatie stelt zich ten doel het bevorderen van de devotie tot Pater Karel in de meest ruime zin. Ze wil dit bereiken door gebruik te maken van alle mogelijke middelen die door de wet en het kerkelijk recht toegestaan worden.
Hiervoor zijn mensen nodig die we als vereerder van Pater Karel kunnen betitelen; een kerkgebouw met geestelijken die Pater Karel een warm hart toedragen en een organisatie met gemotiveerde mensen die de gewenste activiteiten plannen en organiseren.
De focus van de organisatie zal de aankomende jaren komen te liggen op het plannen en organiseren van de activiteiten in januari en juni. Verder is het niet ondenkbaar dat we bij het 20 en 25 jarig jubileum wat extra zaken zullen regelen om deze feiten extra aandacht te geven.

Kijken we naar het aantal kerkgangers dan zien we dat de oudere generatie langzaamaan uitsterft. We zullen derhalve de jongere generatie enthousiast moeten zien te maken voor onze activiteiten.

1. Missie/visie

De organisatie is ontstaan in maart 2007. In juni 2007 werd Pater Karel in Rome heilig verklaard. Wij wilden toen in Munstergeleen een feestweekend realiseren voor alle parochianen. Om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk waren voor een eventueel tekort op de geplande activiteiten werd onze stichting in het leven geroepen. Nadien bleek dat er nog een overschot was en toen is de stichting blijven bestaan met als voornaamste doel het organiseren van een tweetal evenementen: één op de sterfdag van Pater Karel – 5 januari en één op de dag van de heiligverklaring – 3 juni.
In 2007 waren er geen soortgelijke organisaties die ons mogelijkerwijs hadden kunnen inspireren om onze organisatie op te zetten.

Onze stichting heeft ten doel het bevorderen van de devotie tot Pater (Carolus) Houben en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) het organiseren van alle voorkomende zaken rondom de heiligverklaring van Pater Karel.
b) het organiseren van jaarlijkse processies en mogelijke feestelijkheden bij de geboorte, de sterfdag en de dag van de heiligverklaring van Pater Karel.
c) alle andere zaken welke in het belang van de devotie rondom Pater Karel binnen de parochie van de H. Pancratius te Munstergeleen en/of in de kapel (geboortehuis) van Pater Karel noodzakelijk en/of wenselijk zijn. Dit willen we bereiken door toepassing van alle door de wet en het kerkelijk recht toegestane middelen, welke ter bereiking van het gestelde doel nuttig of bevorderlijk mochten zijn.

1.2 Doelstelling

Met name punt b en c uit de vorige alinea vormen momenteel onze doelstelling.
Om deze missie/visie te bereiken communiceren we dit via lokale en regionale bladen.

1.3 Strategie

Deze doelstelling willen we bereiken door in de parochiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen op 5 januari – de sterfdag van Pater Karel een H. mis te vieren waarbij een bisschop of kardinaal de hoofdcelebrant is. Na de H. mis is er een kaarsenprocessie naar de kapel waar de deelnemende parochianen/vereerders van Pater Karel de relikwie kunnen vereren. Vervolgens is er in de tuin van de kapel de mogelijkheid onder het genot van een glas glühwijn of warme chocomel herinneringen op te halen c.q. contacten te leggen.
Op 3 juni – de dag van de heiligverklaring – is er wederom een H. mis gevolgd door een samenzijn. Dit samenzijn vond de eerste jaren plaats in de tuin van de pastorie. Sinds de parochie de boerenhoeve van de heer Halmans geërfd heeft, is dit samenzijn verplaatst naar de schuur van deze hoeve.
Alle parochianen/vereerders van Pater Karel die in de H. mis zijn worden uitgenodigd voor deze activiteiten.

 

2. Huidige situatie


Tot nu toe zijn we erin geslaagd vanaf 2007 jaarlijks de vieringen in januari en juni te organiseren. Alleen tijdens de coronajaren bleek dit niet mogelijk vanwege verplichte regelgeving van hogerhand.
Bij het 10 jarig jubileum hebben we in juni 2017 een graf onthuld waarin de ouders van Pater Karel begraven liggen. Tevens hebben we toen een insigne/speldje uitgedeeld met de beeltenis van Pater Karel. De speldjes die over waren hebben we getracht te verkopen. Hiervoor hadden we afspraken gemaakt met enkele ondernemers/winkeliers in Munstergeleen. De verkoop viel helaas tegen. Een mogelijke reden is dat men het speldje niet zo mooi vindt.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Voor de aankomende periode gaan we op zoek naar bestuursuitbreiding. Doordat we momenteel nog maar met 4 personen zijn, is het bijna ondoenlijk om in juni de buste van Pater Karel de kerk in te dragen. Hiervoor hebben we minimaal 5 personen nodig.
De doorlopende werkzaamheden betreffen vooral de organisatie van de activiteiten in januari en juni. Tijdens jubileumjaren willen we iets extra’s doen.
Voor het komende jaar willen we de misboekjes voor beide vieringen aanpassen en opnieuw drukken. Verder staat een biografie van Pater Karel voor de website op het programma.


2.2 Voorbeeld van activiteiten

Nieuwe misboekjes met aangepaste teksten en overtollige teksten die verdwijnen. De huidige versie is in gebruik sinds 2008 en is sindsdien nooit aangepast. De nieuwere versie zal prettiger lezen. Voor komend jaar willen we het graf van de ouders van Pater Karel een opknapbeurt geven, omdat we door corona in 2021 niets konden doen.

 

3. Toekomst

Wat de toekomst ons zal brengen is tamelijk ongewis. Een uitbraak van een nieuwe corona variant zou echter belemmerend kunnen werken.


3.1 Voorbeeld

Wat we als negatief ervaren hebben is de invloed van de corona maatregelen. In 2020 en 2021 was het derhalve niet mogelijk om in januari en juni iets te organiseren. We hebben toen ook inkomstenderving gehad. Mocht het coronavirus weer opbloeien dan zullen we ons wederom aan de verplichte maatregelen houden.

 

4. Organisatie

Het KvK nummer van de stichting is: 14093762.
Het fiscale nummer van de stichting (RSIN nr) is: 817698991
De organisatie heeft een ANBI status aangevraagd.
De organisatie bezit geen keurmerken of lidmaatschappen.

De mensen kunnen in contact komen met onze organisatie via de 4 bestuursleden en door het mail- en postadres van de stichting. [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Martinusstraat 9].

4.1 Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de stichting uit 4 personen. Pastoor is afgelopen jaar met emeritaat gegaan en hij is inmiddels uitgeschreven bij de stichting.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur is onafhankelijk en het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter.

Voorzitter: dhr. P. Wijshoff [sinds december 2018]
Penningmeester: mevr. C. Voots [sinds december 2018]
Secretaris: mevr. C. Voots [sinds maart 2007]
Bestuurslid: dhr. H. Greten [sinds maart 2007]
Bestuurslid: dhr. G. Pokorny [sinds maart 2007]

4.2 Werknemers

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers tijdens de feesten in zowel januari als juni. De leden van de oud-prinsen verzorgen in januari glühwein en warme chocomel terwijl in juni de leden van de plaatselijke carnavalsvereniging dan de bar in de schuur van wijlen de heer Halmans bemensen. Tijdens de kaarsenprocessie in januari doet de organisatie een beroep op de buurtverenigingen van de straten waardoor de processie trekt. Zij zorgen dan voor kaarsen in glazen potten op het trottoir. Verder trekt de plaatselijke fanfare mee die als de processie de kapel bereikt aldaar een tijdje musiceert.

 

5. Financiën


Voor onze jaarlijkse activiteiten ( 5 januari en 3 juni) hebben we uiteraard kosten.
Voor 5 januari is dat hoofdzakelijk de glühwein en de chocomel.
Deze moeten betaald worden en de daarbij behorende bekers.
Dit is afhankelijk van hoeveel mensen er komen, maar door de coronacrisis moeten we weer aftasten naar het aantal.
De vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de drank gewarmd en uitgedeeld wordt doen dit gratis. Bedrag +/- € 60,00.

Wat betreft 3 juni is het iets uitgebreider.
Voor het samenkomen na de Heilige Mis wordt er drank gekocht via een slijterij.
Nootjes en hapjes worden zelf gemaakt. Bar en personeel wordt gehuurd tegen een kleine vergoeding. Bedrag +/- € 350,00.

Voor beide gelegenheden is er een hoofdcelebrant nodig. Deze wordt door ons uitgekozen en benaderd of hij dit wil doen. Dit gebeurt op basis van een onkostenvergoeding op basis van de reiskosten. Bedrag +/- € 200,00.

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft een klein vermogen dat als buffer fungeert voor tegenvallende opbrengsten.

Het werven van gelden
De organisatie verkrijgt hun financiële middelen via de collectes in januari en juni alsmede uit de sporadische legaten van de vereerders van Pater Karel.
We hebben ongeveer € 500,00 nodig om de gestelde doelen in januari en juni te kunnen behalen. Onze stichting ontvangt geen subsidie.

 
Dit jaar hebben we gemerkt dat er in 2020 en 2021 geen jaarstuk gemaakt is. De oorzaak lag in het gegeven dat we in november geen vergadering gepland hadden vanwege Corona. Derhalve moeten we dit jaar deze omissies rechtzetten in het jaarstuk 2022. Inkomsten en uitgaven in 2020 en 2021 worden duidelijk vermeld.

Stichting Pater Carolus Houben

De Stichting Pater Carolus Houben, onder leiding van oud-notaris Wim Poeth, is in maart 2007 opgericht. Dit nadat bekend werd dat Paus Benedictus XVI op 3 juni 2007 de heiligverklaring zou uitspreken van Pater Karel Houben uit Munstergeleen. Nu de heiligverklaring achter de rug is houdt de Stichting zich bezig met het bevorderen van de devotie tot de heilige pater Karel, het beheer van het erfgoed en de promotie, zoals omschreven in haar statuten. En een aantal praktische kanten met betrekking tot de festiviteiten rond zijn feest- en gedenkdagen.

Peter Wijshoff (Voorzitter)

Carla Voots-Vranken (Secretaris, penningmeester)

Herman Greten (Organisatie en Logistiek)

Sjra Pokorny (Organisatie en Logistiek)

 

Voor contactgevevens kunt u hier terecht.

 

 

 

 Parochienieuws