Negende Verjaardag Heilige Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.

Vrijdag 3 juni a.s. zullen we daarom in Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring herdenken. We doen dat met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant de Hulpbisschop van Utrecht Mgr. Drs. Hermanus Woorts

clip_image002clip_image004

Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden.

Aansluitend aan deze Eucharistieviering nodigt de Stichting Pater Carolus Houben de aanwezige Pater Karel-Vereerders uit om samen in de pastorietuin onder het genot van een lekker kopje koffie/thee of een pilsje herinneringen op te halen en om in een gezellige sfeer elkaar als vrienden van Pater Karel wat beter te leren kennen en een gesprekje aan te knopen met de Hulpbisschop en aanwezige priesters.

Weet U van harte genodigd en WELKOM, en U mag natuurlijk op deze dag de Pater Karelvlag uithangen!

Feestdag Heilige Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Stichting Pater Carolus Houben

clip_image002Dinsdag 5 januari is het 123 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor deze feestelijke gelegenheid zal de Generaal-Postulator van de Passionisten uit Rome, Pater Giovanni Zubiani onze bijzondere gast zijn en de Hoogmis celebreren. De predicatie zal door de pastoor gehouden worden. De Plechtige Hoogmis zal zijn om 19.00 uur, opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor, waarna we traditiegetrouw in kaarsenprocessie naar het Geboortehuis zullen trekken om de Relieken te vereren. Fanfare Juliana heeft haar medewerking aan deze Bidtocht toegezegd.

In het park van de Karelhoeve zal U vervolgens namens de Stichting Pater Carolus Houben een glas glühwein of warme chocomel worden aangeboden.

Achtste Verjaardag Heilige Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.

Woensdag 3 juni a.s. zullen we daarom in Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring herdenken. We doen dat met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant: de Deken van Sittard, Mgr. W. Van Rens, in concelebratie met de pastoor, passionisten en buurtpastoors.

Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor worden gebeden.

clip_image004clip_image002

Pater Karel Mis 05-01-2015

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Maandag 5 januari 2015, de 122e sterfdag van Pater Karel, verzamelden zich in de Pontificale Hoogmis wederom zo'n 600 pelgrims om onze eigen Heilige Pater Karel te eren. De hoofdcelebrant was Mgr. Dr. A. Dupuy, Apostolisch Nuntius in Nederland. Concelebranten waren H. Broers, pastoor, de Nederlandse Provinciaal der Passionisten Pater Mark-Robin Hoogland, Pater Martin passionist, Pastoor J. Geelen van Spaubeek, Pastoor H. Janssen van Eijsden, Dr. B. Hegge Spirituaal van het Seminarie, Pater A. Kuster s.s.s. en Rector Dr. R. Goertz Na de mis werd in kaarsenprocessie naar het geboortehuis getrokken, om aldaar de relieken te vereren. Lees verder om de foto’s te bekijken.

Feestdag Heilige Pater Karel 2015

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Feestdag

Maandag 5 januari is het 122 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Voor deze feestelijke gelegenheid zal de Apostolisch Nuntius uit Den Haag, -vertegenwoordiger van Paus Franciscus in Nederland- Mgr. Dr. André Dupuy onze bijzondere gast zijn en de Hoogmis celebreren. Mgr. Dupuy werkte op de nuntiaturen in Venezuela, Tanzania, Nederland, Libanon, Iran, Ierland en bij de permanente vertegenwoordiging van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

clip_image002

Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1993 tot titulair aartsbisschop van Selsea en tot apostolisch nuntius van Ghana, Togo en Benin.

In 2000 werd hij nuntius in Venezuela. In 2005 werd hij nuntius bij de Europese Unie in Brussel. Een jaar later werd hij daarnaast de eerste nuntius in het Vorstendom Monaco.

In 2011 benoemde paus Benedictus XVI Dupuy tot nuntius in Nederland.

Zevende Verjaardag Heilige Pater Karel

Geschreven door Webmaster. Gepost in Blog

Foto's-0070De gedenkwaardige dag waarop onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard willen we dankbaar in ere houden. Een gebeurtenis die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale bekendheid gaf. Op 3 juni 2007 vond te Rome de Heiligverklaring van Pater Karel onder grote belangstelling van vele pelgrims plaats.
Dinsdag 3 juni as. zullen we daarom in Munstergeleen wederom zijn Heiligverklaring herdenken. We doen dat met een Plechtige Meerstemmige Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk, met als hoofdcelebrant en predikant:
Mgr. Dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond.

 

 

 

 Parochienieuws